Kiruna Wagon

Ett konsortsium bestående av KGS, Nybergs mekaniska och GMKAB.

De ska tillsammans med K-Industrier i Malmö tillverka 110 malmvagnar av den äldre väl beprovade typen UAD, med option på ytterligare 30-40 st.

Nya Uad-vagnar dras ut från KGS verkstad i Kiruna av MTAB:s T44:a. 2005-02-03 Foto: Alf Kalla
Fler bilder från monteringen av vagnen
Den nya 120-Tons vagnen här!!
Cirka 55 vagnar beräknas kunna vara i trafik tills april 2005. Resterande 55 tills hösten 2005.
LKABs styrelse beslutade att investera 136,4 Mkr i ett andra tågsätt med stora malmvagnar för det södra omloppet. Alltså sträckan Malmberget-Luleå.

De 70 malmvagnarna rymmer 100 ton och är anpassade för 30 tons axellast. De kommer att tillverkas av K-Industri och konsortiet Kiruna Wagon.

Investeringen är ett steg på vägen i fullföljandet av en helt ny struktur för rullande material och en kostadseffektivare malmbana. Långsiktigt är det nödvändigt med en övergång till tyngre och snabbare tåg
för att öka kapaciteten på banan.

Kortsiktigt kommer transportkapaciteten att öka med ca 1,3 Mt per år. Därmed kommer det att finnas kapacitet för ytterligare produktionsutbyggnader av befintliga pelletsverk och/eller marginalökningar av produktionen utan investeringar, exempelvis ökad driftklarhet och mindre störningar.

Lok och vagnar

Alla nio nya lok år på plats och har tagits i drift. Kapaciteten på malmbanan begränsas dock av att de gamla vagnarna som rymmer 80 ton har lägre axelvikt, vilket innebär att gamla Dm3-lok fortfarande måste användas. De 70 nya 100-tonsvagnarna är första steget mot att byta ut 80-tonsvagnarna.

För att upprätthålla dagens behov av transportkapacitet tillverkas som bekant 110 nya vagnar av den äldre typen (Uad). Vagnarna kallas för Uadk och tillverkas av K-Industri och konsortiet Kiruna Wagon och slutmonteras i LKABs truckverkstad i Kiruna. Fyra nya vagnar lämnar verkstaden varje vecka. Hittills är ca 20 vagnar levererade och alla beräknas vara klara i augusti 2005.

De stora Uno-vagnarna (68 st) som levererades från Syd Afrika går på södra omloppet. De kommer att modifieras under året, bland annat skall sprickproblem åtgärdas.

De nya 70 stora malmvagnarna skall också tillverkas av K-Industri och Kiruna Wagon. Leverans av första vagnen beräknas ske i november i år. Ytterligare 10 i december och därefter 15-16 vagnar per månad till och med maj 2006.


Den nyaste 120-Tons vagnen.

Data & Bilder

TEKNISKA DATA MALMVAGN F040/F050

Littera F040 (Fanoo) för en 4-axlig vagn utrustad med styrutrustning för bromsen och centralkoppel i båda ändar.

Littera F050 (Fammoorr) för två 4-axliga vagnar sammankopplade med en dragstång, centralkoppel i resp. ytterände och styrutrustning för bromsen endast på en vagn (”master” resp. ”slavvagn”).

Vagnarna avses att framföras som F050 på Malmbanan/Ofotbanen.

Vagnen är konstruerad av LKAB och K Industrier AB i ett samarbetsprojekt. K Industrier tillverkar ram och delar av bromssystemet samt monterar boggierna i Malmö. Korg och lucksystem tillverkas av Kiruna Wagon, som också utför slutmontage av vagnen.

Alla uppgifter i tabellen avser F040 om inte annat anges

Vagnslängd mellan kopplens centrumlinje 10 300 mm
Avstånd mellan boggicentra 6 744 mm
Total vagnshöjd 3 640 mm
Korgens maximala bredd 3 490 mm
Tomvikt 21,6 ton
Lastvikt (nettolast) 102 ton
Korgvolym (struket mått) 50m3
Max axellast 31 ton
Max hastighet (tom) 70 km/h
Max hastighet (lastad) 60 km/h
Hastighet vid lastning och lossning 0,25 m/s till 0,6 m/s

Boggi typ AMSTED Motion Control ”three piece”
Hjulbas 1 778 mm
Spårvidd 1 435 mm
Hjullager Compact TBU Class K SKF
Hjuldiameter (max) 915 mm
Hjuldiameter (min) 857 mm
Vikt hjulpar 1 341 kg
Vikt boggi inkl. hjulpar och mekanisk bromsutrustning 4 650 kg
Min kurvradie 90 m

Bromssystem UIC typ hängande bromssystem
Bromscylindrar 2 st BGS 10
Reläventil DU 111-B
Styrventil Knorr KE 1d-g-SL
Lastväxelventil LW-1
Regulator SAB Wabco DRV2A10-350
Parkeringsbroms Handmanövrerad skruvbroms

Koppel Centralkoppel SA-3
Dragstång AAR typ
Ok AAR Y 45AE
Fjäderpatron Miner Crown SE
Nominell höjd koppel, centrumlinje över r.ö.k. 1 040 mm