Abiskojåkk


Abiskojåkk kraftverk kom till för att påskynda sprängningsarbetena med bergsskärningar och tunnlar längs banan från Abisko till Vassijaure.
I mitten av 1899 började arbetet med att göra dammen i Abiskojåkk. Den första dammkonstruktionen höll inte för den starkt strömmande jåkken. I samband med raset så omkom P.J.A Hellqvist från Gällivare, den förste rallare att begravas i Tornehamns kyrkogård.
Året därpå var kraftverksbygget klart för att tagas i bruk.
Från kraftverket drogs en 28 kilometer lång ledning med 8000 Volt trefas med vilket man på fem olika arbetsplatser kunde driva ett flertal tryckluftsborrar.
Tillbak till historia