Abisko Östra


Vid Abisko Ö byggde man till att börja med ett provisoriskt lokstall. Från 1904 var man tvungen att använda sig av påskjutningslok på grund av de ökande lastvikterna.
Stenbacken fick ett lok som skulle skjuta på malmtåg förbi Kaisepaktebacken och det andra loket hamnade i Abisko för påskjutning av tåg i backarna mot Kopparåsen.
Vid elektrifieringen 1914 vart påskjutningsloken överflödiga men lokstallet i Abisko Ö kvar.
1924 Då norrmännen lade om till eldrift, flyttades verksamheten från Riksgränsens lokstall till Abisko, vilket även byggdes ut 1928.

1913 Vart Abisko Östras lilla stationshus "utbytt" mot "kyrkan" - Transformatorstationen i tegel. Dessa transformatorstationer byggdes på jämna avstånd för fördelningen av elkraften från Porjus.

Tillbak till historia